drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

Aby otrzymać duplikat karty wędkarskiej należy przesłać (za pośrednictwem poczty lub e-puap) do Starostwa Powiatowego w Człuchowie:
1) wypełniony wniosek o za wydanie duplikatu karty wędkarskiej
2) jedna fotografia o wymiarach 2,30 x 2,80 cm
3) dowód wpłaty 10 zł za wydanie duplikatu karty wędkarskiej (nr konta na http://bip.powiatczluchowski.org.pl/  -> Dane teleadresowe)