drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

 

WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami) w sprawie ewidencji ewidencji gruntów i budynków.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wykonanie usługi" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. (poz. 917)
    pobierz wniosek: ( lub )
  2. Załączniki:
    • dowód wpłaty

II. OPŁATY:
Opłata zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

  1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
  2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
  3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
pok. 301 II piętro

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

VI. UWAGI:
Czynne: poniedziałek - piątek, 7.15 - 15.15
Kasa czynna w godzinach 7:30 - 14:00 ( przerwa 11:00 - 11:30)
Po dokonaniu opłat istnieje możliwość odesłania materiałów pocztą.